trans-iuratus
Libri amici, libri magistri

Po zdaniu matury i ukończeniu prawniczych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim odbyłam dwuletnią aplikacje sędziowską. W latach 1980 – 1984 pracowałam jako sędzia w sądzie rejonowym we Wrocławiu.
Od 1985 r. mieszkam w Niemczech. Po ukończeniu studium językowego EuroMentor w Düsseldorfie i zdaniu państwowego egzaminu dla tłumaczy, zostałam wpisana przez prezesa wyższego sądu krajowego w Kolonii na listę tłumaczy przysięgłych. Od 2000 roku wykonuje wolny zawód tłumacza języka niemieckiego.
trans-iuratus JadwigaMühleisen
www.trans-iuratus.de